Megnézem!
Bezár!

2018. Március 15-i menetrend

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2018. március 15-én és 16-án a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottság és a Veszprém Megyei Iparkamara Elnökségével egyetértésben ...

2018. évi lomtalanítás

Tisztelt Balatonfüredi Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. évtől a lomtalanítás házhoz menő rendszerben történik. A lomtalanítás lebonyolításáról hamarosan tájékoztatót küldünk lakossági ügyfeleinknek részére.
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2018 évi lomtalanítási időpontok

Tovább...

Karácsonyfák elszállítása

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Balatonfüred város lakosságát, hogy a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló rendelet értelmében a karácsonyfákat 2018. január 10-én ...

Hulladékszállítási időpontok

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy december 25-én, hétfőn és január 1-én hétfőn a hulladékszállítás szünetel

‹«   «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   »   »›PROBIO ZRT. és a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Postacím: 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. vagy Pf. 265. 

Telefon: 87/342-633
Fax: 87/342-380
E-mail: probiort@probiort.hu

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk nyitva tartása:
hétfő-kedd: 8-15 óra
szerda: 7-19 óra
csütörtök: 8-11 óra
péntek: 8-13 óra

Működési terület

Működési területeink


Legtöbben ezt keresték:  Probio Zrt, hulladékgazdálkodás Balatonfüreden, parkolási díjak, szemétdíj, probiós zsák, lomtalanítás Balatonfüreden

 

Időjárás

További részletek az időjárásról


Partner oldalak


Welapkészítés - Netstilus Webműhely Füredlink - Füredi és más linkek tárháza

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédése

 „Balatonfüred város Képviselő-testülete az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédése és mérséklése céljából „Felkészülés a klímaváltozásra” címmel terv készítését határozza el.

A terv kidolgozásával a PROBIO ZRT-t bízza meg.”

(Balatonfüred Képviselő testületének 253/2016. (IX. 22.) határozata)

 

Az Alaptörvény szerint:

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.

(…) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”

(Magyarország Alaptörvénye)

 

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása:

A szélsőséges időjárási jelenségek világszerte megfigyelhető gyarapodása jelentős kockázatokkal, károkkal fenyegető következmények ráirányították a döntéshozók, a szakemberek és a közvélemény figyelmét a klímapolitikára. A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének állásfoglalása szerint : „minden ország közös érdeke a földi éghajlatra tett emberi hatások csökkentése, és ezáltal az éghajlati tényezők olyan stabilitásának megteremtése, amelyhez még alkalmazkodni képesek a természeti rendszerek és a társadalmak, és amely minimalizálja a szélsőséges időjárási események káros következményeit. Ezért sürgős feladat a globális, a regionális és a nemzeti szintű intézkedések kidolgozása és végrehajtása mind az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, mind pedig a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás (összefoglalóan: az alkalmazkodás) érvényesítésére.”

(Nyilatkozat az éghajlatváltozással összefüggő hazai feladatokról, MTA Elnöksége, 2009. március 31.)

 

 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia célja a szemléletformálásról:

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem csak a fenntarthatóság felé való átmenettel összhangban, az érdekeltek széles körének bevonásával képzelhető el. A klímaváltozás lassítására irányuló törekvések, illetve az alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez akkor lehet hatékony, ha az intézkedéseket szakmai-tudományos, szakpolitikai és társadalmi konszenzus övezi. Az éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálás célja ezért a klímatudatosság és a fenntarthatóság szempontjainak integrálása a tervezésbe, a döntéshozatalba és a cselekvésekbe a társadalom minden szintjén.

(Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re - szakpolitikai vitaanyag)

 

Klímabarát városok kézikönyve a klímabarát településirányításról:

A helyes és jól megalapozott városi klímapolitika a településirányítás következő területeire terjed ki:

1. Városi tulajdonban lévő intézmények átalakítása a klímaváltozás mérséklése érdekében (pl. energiahatékonyság növelése, megújuló energiák felhasználása)

2. A városvezetés által felügyelt cégek (fejlesztők és közszolgáltatók) klímabarát vállalati politikáinak kialakítása, és azok integrációja egymással és a városi klímapolitikával (pl. energiaellátás, tömegközlekedés, hulladékgazdálkodás, köztisztaság).

3. A helyi lakosság és a gazdasági szereplők klímaváltozást mérséklő erőfeszítéseinek ösztönzése, támogatása. (tájékoztatás a klímaváltozási folyamatokról és a lehetséges helyi hatásokról, pénzügyi támogatások a klímabarát beruházásokhoz, klímavédelmi és a katasztrófahelyzetekre felkészítő tanácsadás, Állandó partnerség kialakítása, klímabarát közösségszervezés és hálózatok kialakítása.

4. A városvezetés klímavédelmet szolgáló stratégiai tervezési lehetőségei (klímastratégiák, a klímavédelem integrációja más városi stratégiákba).

5. A városvezetés klímavédelmet szolgáló szabályozási lehetőségei. (klímavédelmet szolgáló városszerkezeti tervek, klímavédelmet szolgáló építési szabályzatok, a városvezetés klímavédelmet szolgáló közlekedési szabályozási és üzemeltetési tevékenységei, klímavédelmi szempontok megjelenítése az önkormányzati közbeszerezésekben.)

6. Klímatudatos helyi gazdaságpolitika folytatása: zöld gazdaság és fokozódó térségi önellátás.

7. A globális klímaigazságosság kérdéskörének felkarolása (mit tehet ezért a város)

8. A városmenedzsment és a városi döntéshozatal klímatudatos intézményszervezése.

(Belügyminisztérium – VÁTI Nonprofit Kft. (2011), Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest) 

 

Impresszum | design. | | Tartalom: Probio Zrt. | 1991 - 2018 | Klikk: 283 | User: 15564*
Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Részvénytársaság 8230. Balatonfüred Fürdő u. 20. | probiort@probiort.hu | Fotók: Pető Piroska
2010. április 06.

Bezárás Bezár

Web Site Impresszum

Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Részvénytársaság Weboldala

Tulajdonos: Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Részvénytársaság

Kapcsolat: 8230. Balatonfüred Fürdő u. 20. | probiort@probiort.hu

Címsorszöveg: Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédése - | Probio Zrt. | Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Részvénytársaság Weboldala

Szlogen: Közösen a tiszta városért!

Linkfelhő: Hulladékkezelés Balatonfüreden, PROBIO, közszolgáltatás, Településüzemeltetés, köztisztasági szolgáltatás, strandüzemeltetés, Parkolók üzemeltetése, Létesítménygazdálkodás, Parkfenntartás, Hulladékgazdálkodás, közterület tisztítás, önkormányzati bérlakások kezelése

Készült: 2010. április 06.

Keresők: Creatix Kereső | Google kereső | Füredi Linktár


Bezárás Bezár

Bezárás Bezár

Bezárás Bezár

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. vagy Pf. 265.
Ügyfélszolgálatunk telefonszáma:
87/342-633
Fax: 87/342-380

E-mail: