Hulladékszállítási díjak

A hulladékszállítás rendjét minden településen a helyi önkormányzat hulladékszállítással kapcsolatos rendelete határozza meg.

Az aktuális rendeletek a polgármesteri hivatalokban személyesen megtekinthetőek, vagy honlapjaikról letölthetőek. A helyi önkormányzat az általa elfogadott, adott évre vonatkozó hulladékszállítási díjakat ezen rendeletében rögzíti.

A hulladékszállítási díj megfizetése a rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonosok/használók részére a Társaságunk által kiállított számla alapján kötelező. A be nem fizetett hulladékszállítási díj a 2000. évi XLIII. törvény alapján adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

Mentesség

Használaton kívül álló ingatlan esetén az alábbi esetekben tudunk mentesítést adni a hulladékszállítási díj fizetése alól:

1. az adott időszakra vonatkozó, leolvasottan “nulla” értékű közüzemi számla (víz vagy villany) másolatának megküldésével,

2. az illetékes jegyző által kiállított, használaton kívüliség tényét az adott évre igazoló dokumentum megküldésével.

Tárgyévre vonatkozó mentességet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig áll módunkban elfogadni!

Közületi közszolgáltatás aktuális díjai

120 literes
240 literes
1100 literes

463,69 Ft + áfa
746,07 Ft + áfa
2771,72 Ft + áfa