1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.2. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése:

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Postacíme: 8232 Balatonfüred, Pf. 265
Telefonszáma: 87/342-633
Fax száma: 87/342-380
Központi elektronikus levelezési címe: probiort@probiort.hu
Központi honlap címe: www.probiort.hu

Ügyfélszolgálati vezető: Szeles Ákos létesítménygazdálkodási és ügyfélkapcsolati vezető

Ügyfélfogadás:
Helye: Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Időpontja:
hétfő: 8.00-15.00
kedd: 8.00-15.00
szerda: 7.00-19.00
csütörtök: 8.00-11.00
péntek: 8.00-13.00

1.1.2 Szervezeti struktúra

1.1.3 A szerv vezetői:

Munkakört betöltő neve Munkakör megnevezése Telefon Fax Postacím Email
Somogyi László vezérigazgató 87/343-251 87/342-380 8232 Balatonfüred, Pf. 265 probiort@probiort.hu
Jung Csilla gazdasági igazgató 87/785-010 87/342-380 8232 Balatonfüred, Pf. 265 probiort@probiort.hu
Ágoston Ferenc üzemeltetési vezető 87/785-024 87/342-380 8232 Balatonfüred, Pf. 265 probiort@probiort.hu
Szeles Ákos létesítménygazdálkodási és ügyfélkapcsolati vezető 87/785-013 87/342-380 8232 Balatonfüred, Pf. 265 probiort@probiort.hu
Hirsch Zoltán hulladékgazdálkodási vezető 87/785-009 87/342-380 8232 Balatonfüred, Pf. 265 probiort@probiort.hu
Pádár Tibor parkfenntartási vezető 87/785-007 87/342-380 8232 Balatonfüred, Pf. 265 probiort@probiort.hu

1.2 Felügyelt költségvetési szerv
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.3 Gazdálkodó szervezetek

 • Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 • Ügyvezető: Jung Csilla
 • Felügyelőbizottság elnöke: dr. Csákvári Tamás
 • részesedés mértéke: 100%
 • Füred Stúdió Kft.
 • Ügyvezető: Csorba Kata
 • Felügyelőbizottság elnöke: dr. Csákvári Tamás
 • részesedés mértéke:100%
 • Füredhő Kft.
 • ügyvezető: Linczmajer János
 • Felügyelőbizottság elnöke: Burkus László
 • részesedés mértéke: 26%
 • Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt.
 • Vezérigazgató: Ujhelyi Gábor
 • részesedés mértéke: 25%

1.4 Közalapítványok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.5. Lapok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.6. Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Tulajdonos: Balatonfüred Város Önkormányzata
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Telefon: 87/581-220
e-mail: polgarmester@balatonfured.com

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és Működési Szabályzat
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.3. Közszolgáltatások
•konténeres hulladékszállítás
•Vásárcsarnok üzemeltetése
•köztemetők üzemeltetése és fenntartása
•parkolási rendszer üzemeltetése
•strand üzemeltetés
•ingatlangazdálkodás, ingatlanüzemeltetés
•városi zöldfelület-fenntartás
•városüzemeltetési feladatok ellátása

2.4 A szerv nyilvántartásai
Belső adatvédelmi nyilvántartás

2.5 Nyilvános kiadványok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.6 Döntéshozatal, ülések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.8 Pályázatok
http://probiort.hu/category/palyazat/

2.9 Hirdetmények
http://probiort.hu/news/

2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének módja
Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28.§ - 31. § rendelkezései szerint

2.10.2 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve, elérhetősége:

Geiszler Éva asszisztens
postacím: 8232 Balatonfüred, Pf. 265.
telefon: 87/343-251
fax: 87/342-380
e-mail cím: probiort@probiort.hu

2.10.3 Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Adatvédelmi tisztviselő: Schiroky Vilmos
e-mail: gdprtanacsadas@gmail.com

2.10.4. Adatkezelési tájékoztató álláskeresőknek

2.10.5 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. statisztikai azonosító száma: 10556007-8130-114-19

2.10.6 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Kérelem közérdekű adat megismeréséhez

2.10.7 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

2.11 Közzétételi listák
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

Számviteli beszámolók

 

Vezető Tisztségviselők javadalmazásának közzététele