1.2. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése:

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Postacíme: 8232 Balatonfüred, Pf. 265
Telefonszáma: 87/342-633
Központi elektronikus levelezési címe: probiort@probiort.hu
Központi honlap címe: www.probiort.hu

Ügyfélszolgálati vezető: Szeles Ákos létesítménygazdálkodási és ügyfélkapcsolati vezető

Ügyfélfogadás:
Helye: Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Időpontja:
hétfő: 8.00-15.00
kedd: 8.00-15.00
szerda: 7.00-19.00
csütörtök: 8.00-11.00
péntek: 8.00-13.00

1.1.2 Szervezeti struktúra

1.1.3 A szerv vezetői:

Munkakört betöltő neveMunkakör megnevezéseTelefonPostacímEmail
Somogyi Lászlóvezérigazgató87/343-2518232 Balatonfüred, Pf. 265probiort@probiort.hu
Jung Csillagazdasági igazgató87/785-0108232 Balatonfüred, Pf. 265probiort@probiort.hu
Tóth Barnabásüzemeltetési vezető87/785-0248232 Balatonfüred, Pf. 265probiort@probiort.hu
Szeles Ákoslétesítménygazdálkodási és ügyfélkapcsolati vezető87/785-0138232 Balatonfüred, Pf. 265probiort@probiort.hu
Árkosi Sándorhulladékgazdálkodási vezető87/785-0098232 Balatonfüred, Pf. 265probiort@probiort.hu
Szabó Szilveszterparkfenntartási vezető87/785-0078232 Balatonfüred, Pf. 265probiort@probiort.hu

1.2 Felügyelt költségvetési szerv
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.3 Gazdálkodó szervezetek

 • Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 • Ügyvezető: Jung Csilla
 • Felügyelőbizottság elnöke: dr. Csákvári Tamás
 • részesedés mértéke: 100%
 • Füred Stúdió Kft.
 • Ügyvezető: Csorba Kata
 • Felügyelőbizottság elnöke: dr. Csákvári Tamás
 • részesedés mértéke:100%
 • Füredhő Kft.
 • ügyvezető: Kőszegi Attila
 • Felügyelőbizottság elnöke: Pethőné Schulz Ágnes
 • részesedés mértéke: 100%
 • Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt.
 • Vezérigazgató: Ujhelyi Gábor
 • részesedés mértéke: 25%

1.4 Közalapítványok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.5. Lapok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.6. Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Tulajdonos: Balatonfüred Város Önkormányzata
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Telefon: 87/581-220
e-mail: polgarmester@balatonfured.com

1.7. Céget nyilvántartó cégbíróság:  
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

8200 Veszprém, Vár u. 19.

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és Működési Szabályzat
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.3. Közszolgáltatások
•konténeres hulladékszállítás
•Vásárcsarnok üzemeltetése
•köztemetők üzemeltetése és fenntartása
•parkolási rendszer üzemeltetése
•strand üzemeltetés
•ingatlangazdálkodás, ingatlanüzemeltetés
•városi zöldfelület-fenntartás
•városüzemeltetési feladatok ellátása

2.4 A szerv nyilvántartásai
Belső adatvédelmi nyilvántartás

2.5 Nyilvános kiadványok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.6 Döntéshozatal, ülések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.8 Pályázatok
http://probiort.hu/category/palyazat/

2.9 Hirdetmények
http://probiort.hu/news/

2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének módja
Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28.§ – 31. § rendelkezései szerint

2.10.2 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve, elérhetősége:

Geiszler Éva asszisztens
postacím: 8232 Balatonfüred, Pf. 265.
telefon: 87/343-251
e-mail cím: probiort@probiort.hu

2.10.3 Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Adatvédelmi tisztviselő: Kerekes Kornél
e-mail: info@dataeast.hu

2.10.4. Adatkezelési tájékoztató álláskeresőknek

2.10.5 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. statisztikai azonosító száma: 10556007-8130-114-19

2.10.6 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Kérelem közérdekű adat megismeréséhez

2.10.7 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

2.10.8 ADR tanácsadó
Társaságunk veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót foglalkoztat:
Szabó László Balázs
Nyilvántartási száma: 38075084

2.11 Közzétételi listák
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

3.1. A működés törvényességének ellenőrzése

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

3.2.2 Számviteli beszámolók

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak (vezetők és javadalmazásuk)

3.3.2 Támogatások

3.3.3 Szerződések

3.3.4 Koncessziók

3.3.5 Egyéb kifizetések

3.3.6 EU által támogatott fejlesztések

3.3.7 Közbeszerzés

Közbeszerzési terv, szerződések, ajánlati és ajánlattételi felhívások, tájékoztató az eljárások eredményéről 2014-2018


Vezető Tisztségviselők javadalmazásának közzététele

Vezető tisztségviselők javadalmazásának közzététele a 175/2009. Korm. rendelet alapján (2009.09.14.)