PIACSZABÁLYZAT

A Szabályzat hatálya kiterjed a Balatonfüredi Vásárcsarnokhoz tartozó szabad
területen, (piacon) kereskedelmi tevékenységet folytatókra, valamint ezen
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetre, gazdálkodó szervezetnek nem
minősülő jogi személyre, mezőgazdasági őstermelőre, kistermelőre, népművészre,
népi iparművészre, iparművészre, képzőművészre, kézművesre és fotóművészre és –
kizárólag olyan egyéni vállalkozóra vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő
magán személyre, aki a tulajdonát képező vagyontárgyakat – az 55/2009.(III.13.)
számú Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt kivételekkel – alkalomszerűen
értékesíti.

A piacok helye, tartása

1.

(1) PROBIO Településüzemeltetési ZRT: (a továbbiakban, mint üzemeltető), az
alábbi piacokat tartja fenn:
Balatonfüred Vásárcsarnok 2311 hrsz. Időpontja:
Hétfő-Péntek 6:00-17:00 óra*
Szombat: 6:00- 13:00 óra*

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott piacok műszaki működési feltételeinek
biztosításáért az üzemeltető képviseletében a Vásárcsarnok Vezető a felelős.

(3) A piac rendjét, valamint a helyfoglalás sorrendjét, módját, helyét a Vásárcsarnok
Vezető a jelen szabályzat alapján határozza meg. A Szabályzatot jól hozzáférhetően
kell tartani és kérésre át kell adni. Észrevétel, panasz esetén a bejelentő nevének
címének és a bejelentés idejének, tárgyának, tartalmának rögzítésével, a
piacfelügyelő esetleges intézkedésének leírásával jegyzőkönyvet kell felvenni, és a
PROBIO ZRT iktatási rendjébe továbbítani.

(4) A piacon elsőbbsége van a mezőgazdasági, élelmiszer termékértékesítésnek,
és csak azt követően folytatható egyéb termékértékesítés, vendéglátó-ipari
tevékenység, a kereskedelmi és vendéglátó tevékenységre, az értékesített termékre,
az értékesítési helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági
előírásoknak megfelelően. A piacfelügyelő a vonatkozó előírások és szabályok
megsértése, engedély nélküli helyfoglalás, hangoskodás vagy botránykeltés esetén, a
termékértékesítést azonnali hatállyal megtilthatja, a kereskedőt a piacról kitilthatja.

(5) A piacon árusítási tevékenységet első sorban a telepített faházakból, és
kőasztalokon engedélyezzük, max. 1,0 m túlnyúlóan. Azok elfoglalása esetén, a
piacfelügyelő által elfogadott egyedi asztalon, vagy max. 20 m2 alapterületű, megfelelő
műszaki és esztétikai állapotú „törtfehér” színű árusító sátorban, speciális
élelmiszerértékesítő járműben lehet gyakorolni, a melléklet alaprajzon feltüntetett
helyeken . A piac területén gépjárművel, gépjármű utánfutóval tartózkodni tilos,
gépjárműről termékértékesítés nem végezhető!
Árnyékolóval szerelt asztalokon, kizárólag a felszerelt árnyékolót lehet használni,
ahol ilyen nincs, ott helyettesíteni lehet „törtfehér” színű, azonos méretű, egyedi
árnyékolóval

Helypénz

2.

(1) A piacon az elárusító helyeket helypénz fizetése fejében lehet elfoglalni.

(2) A napi helypénz mértéke (mely az ÁFA összegét is tartalmazza):

a.) Belső elárusító asztalok:

  • Zöldség, gyümölcs, magvak, szörp, lekvár, méz, tejtermék, füstölt
    húsáruk, egyéb élelmiszerek, kerti virág, gyógy és egyéb növény:
    570 Ft/m2
  • Erdei gomba 920 Ft/m2
  • Vegyes iparcikk, könyv, egyéb 920 Ft/m2

b.) Külső piactér, asztalok, egyéb területek

  • őstermelő 570 Ft/m2
  • kereskedő 600 Ft/m2

Érvényes 2023. március 1-től

(3) A helypénzek megfizetésének tényéről a díjbeszedő nyugtát köteles adni, ezt
az árusnak mindaddig meg kell őriznie, míg helyét elfoglalva tartja.

(4) A helyjegy másra nem ruházható át, árusítóhelyet önkényesen megváltoztatni
nem lehet.

(5) A helyhasználati engedéllyel nem rendelkezők a paicon nem árusíthatnak
Köztisztasági, egészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, közbiztonsági
rendelkezések

Köztisztasági, egészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, közbiztonsági
rendelkezések

3.

(1) A piacok tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről, szemét, hulladék
elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.

(2) Élelmiszert csak tiszta asztalról, állványról, tartályból vagy edényből szabad
árusítani.

(3) A szabadon termő és termesztett gomba csak a gombavizsgáló szakellenőr
engedélyével hozható forgalomba.
Ha a gomba-szakellenőr a megvizsgált gomba árusítását engedélyezte,
gombafajonként az adott napra érvényes árusító engedélyt állít ki. Az
árusítói engedély az eladó nevét, lakhelyét, a gomba fajtanevét, súlyát, az
engedély keltét, a szakellenőr aláírását és bélyegzőlenyomatát tartalmazza.
Az engedélyt az árus az árusítás időtartama alatt jól látható helyen köteles
tartani. A fogyasztásra alkalmatlan gombát a szakellenőr helyben köteles
megsemmisíteni.

(4) Az árusok a felhozott növényt, növényi terméket az ellenőrzésre jogosult
személynek – kérésére – ellenőrzésre bemutatni és az előírt igazolást felmutatni
kötelesek (permetezési napló, származási bizonyítványt, stb.)

(5) A piacok területén kishaszonállat (pl.: baromfi, nyúl), élő hal, valamint
kedvtelésből tartott állat (pl.: kutya, macska) csak a piacfeügyelő által
meghatározott helyen árusítható.

(6) Az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén a helyhasználó köteles minden
szemetet és hulladékot összetakarítani és a kijelölt hulladéktárolóba elhelyezni.

Balatonfüred 2014. március 26.
Somogyi László
vezérigazgató

*Módosítva, egységes szerkezetben: 2017.09.26 napjától
Somogyi László vezérigazgató