Épületrész bérbeadás

PROBIO ZRt bérbe adja az épületfelújítás alatt lévő Balatonfüred 1249/2 hrsz-ú ingatlanon az épülő biomassza hőközpont melletti, Noszlopy u. felé eső, cca. 260 m2 alapterületű, üzlet megjelölésű, de saját költségű beruházással kialakítandó épületrészét.
Bérlati díjajánlatot, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó ajánlatokat 2023. szeptember 4-ig várjuk a probiort@probiort.hu email címen. Ugyanitt további információ is kérhető.